Pomníky a náhrobné kamene

Naše služby v rámci cintorínskej architektúry zahŕňajú predovšetkým výrobu a predaj pomníkov a náhrobných kameňov, pomníkových zostáv a hrobových kompletov, ale aj doplnkové predmety, sekanie a gravírovanie písma a ostatné doplnkové služby. Naša kompletná ponuka zahŕňa:

Hroby

Jednohroby, dvojhroby, trojhroby, urnové hroby a detské hrobčeky.

Pomníky

Pomníkové zostavy a náhrobné kamene

Betónové základy

Betonáž základov pre hroby a osadenie hrobov.

Urny

Predaj urnových schránok

Doplnky

Svietniky, vázy, lampáše, krížiky, keramické fotografie, fotografie gravírované do kameňa

Osekávanie a zlatenie písma

Vysekanie nápisov na náhrobné kamene a ich zlatenie.